(Xem: 3919)
Nay ban hành bản ĐIỀU LỆ VÀ NỘI QUY đã được hai ĐạiHội Đạo San José và Virginia chung quyết để điều hướng mọi sinh hoạt của hệ thống Giáo Hội từ cấp Trung ương đến Địa Phương.