10. 33 Toa thuốc gia-truyền

11 Tháng Tám 20202:26 CH(Xem: 5295)
10. 33 Toa thuốc gia-truyền

VÀI TOA THUỐC NAM

Mà Đức Thầy đã dùng từ năm 1939

để trị bịnh cho bá-tánh thập phương.

 

1.- BỊNH HO

 É tía, rau tần, rễ chanh, gừng lùi, lá bưởi, bông thọ, rễ chòi mòi (sao) một xu nhơn trần, một xu trắc bá diệp.

 

2.- BỊNH BAN

 Chổi đực, vòi voi, hắc-sửu, rau bợ, rễ chòi mòi, năm thứ đậu, đọt tre mở một nắm (sao chín).

 

3.- BỊNH THƯỜNG

 Lá xoài, lá ổi, lá mít, lá bưởi, bông trang hay là bông thọ (để sống).

 

33 TOA THUỐC GIA TRUYỀN MÀ ĐỨC THẦY ĐÃ GIAO CHO ANH EM TÍN-ĐỒ Ở BẠC-LIÊU HỒI THÁNG 6 DL.1945, TRONG LÚC NGÀI ĐI KHUYẾN NÔNG.

 

1.- CẢM MẠO (thuốc tán)

 Xuyên hậu phát 1 lượng. Quản trần bì (sao) 1 lượng. Bạch bì 1 lượng. Xuyên khung (sao) 1 lượng. Sa nhân 1 lượng. Bạch khấu 1 lượng. Bạch trực (sao) 2 lượng. Thương trực (sao) 2 lượng. Cam thảo 1 lượng. Thảo quả 2 lượng. Hoài hương 2 lượng. Thạch cao 1 lượng. Chánh thần khúc 1 lượng.

Tán khô để vô ve, mỗi lần uống 1 chỉ với nước gừng, trị nóng lạnh, mới cảm, nhức đầu, thổ tả, đau bụng, ban trái.

2.- CẢM GIÓ

 Sa sâm 2 chỉ. Kiết cánh 1 chỉ. Phục linh 1 chỉ. Tiền hồ 2 chỉ. Độc huợt 2 chỉ. Sài hồ 2 chỉ. Cam thảo 1 chỉ. Xuyên khung 1 chỉ. Chỉ xát 1 chỉ. Khương huợt 1 chỉ. Sanh cương 2 chỉ.

Uống rồi trùm mền cho đổ mồ hôi.

3.- CẢM

ba bốn ngày sắp lên, nửa trong nửa ngoài, nóng lạnh từ hồi, cổ không thông, khô cả nước miếng hoặc làm rét.

Sài hồ 3 chỉ. Bạch bì sâm 3 chỉ. Cam thảo 2 chỉ. Trần bì (sao) 2 chỉ. Thảo quả 3 trái. Chế bản hạ 2 chỉ. Hoàng cầm 3 chỉ. Thương trực (sao) 2 chỉ. Hậu phát 2 chỉ. Gừng sống 4 lát.

Uống hai nước.

4.- HO GIÓ

mới cảm trong mười ngày thì cứ uống.

 Tử tô diệp 2 chỉ. Bạc hà 2 chỉ. Quế tiện 1 chỉ. Hạnh nhơn 2 chỉ. Sanh cương 5 lát. Trần bì (sao) 2 chỉ. Tang bạch bì 3 chỉ. Đại phúc bì 2 chỉ. Trầm hương tốt (gói riêng) 2 chỉ. Ma hoàng 1 chỉ. Tô tử 2 chỉ. Cam thảo 2 chỉ.

Sắc uống hai nước.

5.- TRỊ BỊNH HO

vừa phát nóng lạnh dữ lên thì ho dữ-dội ấy là cảm gió vào phổi hóa nóng nhiều.

 Sa sâm 3 chỉ. Kiết cánh 2 chỉ. Cát căn 2 chỉ. Chỉ xác (sao) 2 chỉ. Tử tô diệp 2 chỉ. Tiền hồ 2 chỉ. Phục linh củ 2 chỉ. Nam mộc hương 1 chỉ. Trần bì (sao) 2 chỉ. Chế bản hạ 3 chỉ. Cam thảo 2 chỉ. Sanh cương 5 lát.

Uống hai nước.

6.- HO thuộc về Thận

Trạch tả 3 chỉ. Táo nhục 3 chỉ. Thiên mông đông 2 chỉ. Ngưu tất 2 chỉ. Hoài sơn (sao) 4 chỉ. Lão thục địa 8 chỉ. Mạch môn đông 3 chỉ. Hạnh nhơn 2 chỉ. Phục linh củ 3 chỉ. Ngũ vị tử 1 chỉ. Mẫu đơn 3 chỉ.

Sắc 2 nước vắt nước cốt chia ra 2 phần uống 2 lần.

7.- HO GIÓ

lâu quá mà thuốc nào cũng vô hiệu

Kha tử (nướng cho vàng) 5 chỉ. Cam thảo 2 chỉ.

 Hai vị nầy chung lại, sắc uống, hiệu nghiệm như thần.

8.- HO RA HUYẾT

Ói cả tô, lúc đầu vừa ói ra nó nặng ngực (thượng tiêu)

 Đại hoàng tốt (sao rượu cho khô) 2 chỉ. Xuyên hoàng liên 3 chỉ. Huỳnh cầm 4 chỉ.

Sắc 2 nước uống 2 lần, cho ỉa đừng sợ (mệt mà bổ). Xổ rồi lại uống  thang dưới đây:

Văn thảo (sao) 2 chỉ. Lão thục địa 8 chỉ. Ngũ vị tử 1 chỉ. Thiên môn đông (khử bỏ tim) 3 chỉ. Hoài sơn (sao) 4 chỉ. Phục linh củ 3 chỉ. Mạch môn đông 2 chỉ. Đơn bì 4 chỉ. Táo nhục 2 chỉ. Đông hoa 2 chỉ.

Hốt 1 thang sắc 2 nước, vắt lấy nước cốt uống 2 lần, uống luôn 3 thang thì hết, nếu uống mà sôi bụng ỉa ấy là lão thục địa xấu, phải mua thứ tốt.

 

9.- ĐÀN BÀ HUYẾT BĂNG cầm lại rồi còn đương mệt nhọc lại hóa ho nhiều.

 Phòng đản sâm 3 chỉ. Bạch trực (sao) 3 chỉ. Xuyên khung 2 chỉ. Mạch môn đông (khử bỏ tim) 2 chỉ. Công  giao chân 2 chỉ. Cam thảo 2 chỉ. Lão thục địa 5 chỉ. Đại đương qui 3 chỉ. Phục linh củ 2 chỉ. Bạch thược (sao) 3 chỉ. Đông hoa 2 chỉ. Ngũ vị tử 1 chỉ. Tam thốc can 2 chỉ. Kỳ ngại khô 1 chỉ.

Sắc 2 nước, uống 2 lần. Uống 5 thang mới giảm và hết.

10.- ĐÀN BÀ ĐƯỜNG KINH ĐI

râm-rỉ cả 10 ngày hay nửa tháng mà không dứt

 Tam thốc can 3 chỉ. Viễn chí 2 chỉ. Phòng đản sâm 3 chỉ. Chánh phục thần 3 chỉ. Cam thào 2 chỉ. Chá hoàng kỳ 4 chỉ. Quảng mộc hương (gói riêng không sắc) 6 chỉ. Đại qui đầu 3 chỉ. Tàng táo (sao) 2 chỉ. Bạch trực (sao) 3 chỉ. Long nhãn nhục 2 chỉ.

Sắc 2 nước, uống 2 lần. Uống một thang thì hết. Cử ăn, hành, tỏi.

 

11.- HUYẾT HƯ, CẢM MẠO

nóng lạnh, không có mồ hôi, đường kinh quá kỳ không đi.

Lão thục địa 5 chỉ. Bạch thược 2 chỉ. Đại đương qui 3 chỉ. Tử tô diệp 2 chỉ. Kiết cánh 2 chỉ. Pháp hạ 2 chỉ. Phục linh 2 chỉ. Cam thảo 2 chỉ. Xuyên khung 2 chỉ. Phòng đản sâm 3 chỉ. Trần bì (sao) 2 chỉ. Tiền hồ 2 chỉ. Càn cát 1 chỉ. Chỉ xác (sao) 2 chỉ.

Sắc 2 nước, chia ra uống 2 lần. Uống 3 thang đổi toa.

 

12.- ĐIỀU HÒA HUYẾT, TRỊ HUYẾT NÓNG

đau bụng, nhức mỏi, đường kinh trồi sụt.

Lão thục địa 3 chỉ. Xuyên khung 3 chỉ. Chế hương phụ 1 chỉ. Ích mẫu 2 chỉ. Bạch thược 3 chỉ. Đương qui 3 chỉ. Ô dước 2 chỉ. Sanh cương 5 lát.

Sắc 2 nước uống 2 lần.

13.- ĐIỀU KINH, ĐÀN BÀ KINH KỲ

trồi sụt, đau bụng nhiều ít không chừng

Trạch tả (sao) 3 chỉ. Táo nhục 2 chỉ. Bạch thược 3 chỉ. Bạch trực (sao) 3 chỉ. Hoài sơn (sao) 4 chỉ. Lão thục địa 7 chỉ. Xuyên khung 2 chỉ. Mẫu đơn 3 chỉ. Phục linh 3 chỉ. Đương qui 3 chỉ.

Sắc 2 nước uống nhiều thang mới dứt.

14.- THUỐC SẢN HẬU

(trong 15 ngày mà hóa các chứng bịnh gì cứ uống. Còn trong 8 ngày thì cứ uống chớ ngại chi).

Đương qui vĩ 7 chỉ. Đào nhân 3 chỉ. Cam thảo  chá 2 chỉ. Xuyên khung 5 chỉ. Bào cương 2 chỉ.

Nước lã một chén, nước đái 1 chén, sắc còn 7 phân, thêm một chung nước đái vô chén thuốc, thuốc sắc rồi uống ấm. Khi mới đẻ hốt hai thang, sắc thang trước lấy nước nhứt, lại sắc thang sau lấy nước nhứt uống vô, rồi lấy cái xác của 2 thang (sắc rồi) sắc nước nhì cũng như cách trên bảo vậy. Nếu uống liền 4 thang như vậy thì càng tốt.

15.- THUỐC ỈA NƯỚC NHIỀU

và nóng nhiều

Trạch tả 3 chỉ. Bạch trực (sao) 3 chỉ. Phòng đản sâm 3 chỉ. Trần bì (sao) 2 chỉ. Sanh cương 5 lát. Phục linh 3 chỉ. Biên đậu (sao) 3 chỉ. Cam thảo 2 chỉ. Sài hồ 3 chỉ. Đại táo 3 trái. Hoài sơn (sao) 3 chỉ.

Sắc 2 nước uống ấm.

16.- TỲ VỊ QUÁ HƯ LẠNH

sanh ra ỉa nước, ăn không vô

Bạch trực (sao) 3 chỉ. Phòng đản sâm 3 chỉ. Hắc phụ tử 3 chỉ. Hắc cương 2 chỉ. Cam thảo 2 chỉ. Phục linh 3 chỉ. Hoài sơn (sao) 4 chỉ. Biên đậu (sao) 3 chỉ. Sanh cương 5 lát.

Sắc 2 nước uống 2 lần. Chừng vài thang thì hết ỉa.

17.- ĂN CHẬM TIÊU, SÌNH BỤNG NO HƠI,

đau bụng, hoặc lạnh tay chơn, ói mửa ỉa ra nước mà không thôi

Phòng đản sâm 4 chỉ. Càn cương 2 chỉ. Hắc phụ tử 2 chỉ. Cam thảo chích 2 chỉ. Bạch trực (sao) 3 chỉ. Hoài sơn (sao) 3 chỉ.

Hốt 1 thang sắc 2 nước uống 2 lần. Uống 3 thang đổi toa.

 

18.- ĂN KHÔNG TIÊU, ĐAU BỤNG

ngăn ngực, nghẹn trong cổ

Phòng đản sâm 2 chỉ. Bạch trực (sao) 3 chỉ. Mạch nha (sao) 2 chỉ. Thần khúc 2 chỉ. Đại táo 3 trái. Phục linh 2 chỉ. Cam thảo 2 chỉ. Bào cương 1 chỉ. Sơn tra 2 chỉ. Gừng sống 5 lát.

Sắc 2 nước uống ấm.

19.- BỊNH KIẾT ĐI SÔNG NHIỀU,

rặn nhiều và ra đàm ít
Bạch thược (sao) 3 chỉ. Xuyên hoàng liên 4 chỉ. Vỏ lựu nướng 5 chỉ. Thương trực (sao) 4 chỉ. Quảng mộc hương 3 chỉ.

Chung lại tán nhỏ, thêm vô một chỉ nhựa bông, tán chung. Uống mỗi lần 1 chỉ. Chừng 5 lần hết bịnh (cần thêm nhiều cho dứt căn). Đàn bà đẻ cũng uống được.

 

20.- TRỊ BỊNH UẤT MỚI CÓ, xổ êm

Sài hồ 3 chỉ. Đại hoàng 3 chỉ. Sanh cương 4 lát. Chế bản hạ 3 chỉ. Sanh chỉ xác 3 chỉ. Xích thược dược 2 chỉ. Huỳnh cầm 2 chỉ. Đại táo 3 trái.

Uống một nước để lâu chừng 2 giờ xem có đi sông chăng hoặc có sôi ruột mà chưa sông thì uống thêm nước nhì; như có sông mà ít thì uống thêm nửa nước nhì. Uống thuốc xổ thì nên dè-dặt vì bịnh hư dễ xổ, bịnh thiệt khó xổ. Vậy nên mình coi thêm bớt cho vừa ý.

 

21.- XẢ RỬA SẠCH ĐỘC CŨ,

đau lâu uất bón phong nhiều, ung độc

 ghẻ chốc, nóng trong mình

Phòng phong 2 chỉ. Bạch thược 1 chỉ. Xuyên khung 1 chỉ. Phát tiêu (để riêng) 2 chỉ. Liên kiều 1 chỉ. Kiết cánh1 chỉ. Ma hoàng 1 chỉ. Huợt thạch 15 phân. Đại hoàng 2 chỉ. Bạc hà 1 chỉ. Cam thảo 1 chỉ. Chi tử 1 chỉ. Huỳnh cầm 1 chỉ. Bạch trực (sao) 2 chỉ. Kinh giái 1 chỉ. Thạch cao 15 phân.

Sắc 2 nước uống 2 lần (uống quá sức thuốc có hại)

 

22- THUỐC TIÊU TRỊ BÁ CHỨNG

như: thũng thực vật, bại xụi

Hương phụ tử chế 1 cân (chia 4 phần tẩm muối, tẩm gừng, tẩm nước đái, tẩm giấm trọn đêm, sao cho cháy một chút). Hắc sửu nửa cân (phân nửa sao, phân nửa để sống). Ngũ linh chỉ 1 cân (rửa sạch, tẩm giấm sao cháy một chút). Tạo giác nửa cân (để sống).

Bốn vị chế xong đều tán nhỏ, khuấy hồ gạo vò viên bằng hột bắp, mỗi lần uống 30 hoàn với nước trà tống hạ, như uống nhiều bằng hai thì xổ êm, uống ít thì tiêu.

23.- ĐAU LƯNG

Trạch tả (sao) 3 chỉ. Mẫu đơn 3 chỉ. Lão thục địa 7 chỉ. Đỗ trọng (sao muối) 2 chỉ. Táo nhục 2 chỉ. Hoài sơn (sao) 4 chỉ. Phục linh 3 chỉ. Thục đạn 2 chỉ.

Sắc 2 nước uống ấm.

24.- TỨC VÀ LÓI RA SAU LƯNG

Sài hồ 4 chỉ. Bạch trực (sao) 3 chỉ. Phục linh 4 chỉ. Bạc hà 2 chỉ. Hương phụ chế 3 chỉ. Bạch thược (sao) 4 chỉ. Đương qui 3 chỉ. Cam thảo 1 chỉ. Ô dước 2 chỉ.

Sắc 2 nước thêm 5 lát gừng sống.

25.- PHONG ĐAU MÌNH,

nhức mỏi, bổ huyết và hành huyết, bổ khí

Lão thục địa 4 chỉ. Xuyên khung 3 chỉ. Phòng đản sâm 4 chỉ. Bạch trực (sao) 3 chỉ. Độc huợt dương 2 chỉ. Xuyên túc đoạn 2 chỉ. Bạch thược (sao) 3 chỉ. Đại qui đầu 3 chỉ. Phục linh củ 2 chỉ. Cam thảo 2 chỉ. Chá hoàng kỳ 2 chỉ. Linh tiên 2 chỉ.

Sắc 2 nước uống 2 lần. Uống 2 thang nghỉ. Rồi uống toa thuốc dưới đây:

Độc huợt 2 chỉ. Đỗ trọng (sao) 3 chỉ. Tế tân 1 chỉ. Tần giao 2 chỉ. Quế tâm 1 chỉ. Cam thảo 2 chỉ. Phòng phong 2 chỉ. Xuyên khung 2 chỉ. Tang kỳ sanh 3 chỉ. Ngưu tất 2 chỉ. Phòng đản sâm 3 chỉ. Phục linh 2 chỉ. Bạch thược 2 chỉ. Thục địa 4 chỉ. Đại đương qui 3 chỉ. Sanh cương 5 lát.

Sắc 2 nước chế thêm 1 chung nhỏ rượu, chia ra làm hai, uống luôn hai, ba thang mới hay. Bịnh có bớt, uống thêm càng tốt.

26.- MẠNH TỲ VỊ, MAU TIÊU,

bổ về phần khí cho sanh huyết

Phòng đản sâm 3 chỉ. Bạch trực (sao) 3 chỉ. Đại táo 3 trái. Sanh cương 5 lát. Phục linh củ 3 chỉ. Cam thảo 2 chỉ. Hoài sơn (sao) 3 chỉ. Liên nhục (sao) 2 chỉ.

Sắc 2 nước uống cho nhiều.

27.- ĂN NGỦ KHÔNG ĐƯỢC, MỆT,

lạnh tay chơn nghẹn cổ, chóng mặt

Trạch tả (sao) 3 chỉ. Mẫu đơn bì 3 chỉ. Lão thục địa 7 chỉ. Hắc phụ tử 1 chỉ. Đỗ trọng (sao muối) 2 chỉ. Hoài sơn (sao) 4 chỉ. Táo nhục 2 chỉ. Phục linh củ 2 chỉ. Nhục quế (gói riêng) 1 chỉ. Ngưu tất 2 chỉ.

Hốt 1 thang sắc 2 nước, vắt xác lấy nước cốt quế ngâm riêng nước sôi để nguội, lấy ra ngâm lại lần thứ nhì, rót lại 2 nước quế và nước thuốc chung vô một tô, trộn đều chia làm 2 uống 2 lần, uống hơi nguội một chút, cử ăn hành, tỏi và tiêu vì phạm thuốc.

28.- ĂN NGON NGỦ NHIỀU

Đại đương qui 3 chỉ. Long nhãn nhục 2 chỉ. Phòng đản sâm 3 chỉ. Chánh phục thần 2 chỉ. Quảng mộc hương (gói riêng) 5 phân. Tàn táo (sao) 2 chỉ. Viễn chí 2 chỉ. Bạch trực (sao) 3 chỉ. Chá hoàng kỳ 4 chỉ. Cam thảo 2 chỉ.

Sắc hai nước uống ấm. Mộc hương để ngoài, mài riêng, thuốc sắc tới rồi chế vô trộn đều chia ra 2 phần uống 2 lần.

29.- BỔ TIM, DƯỠNG TỲ,

trị bịnh hồi hộp, làm cho ăn ngủ ngon,

mạnh tinh thần khí lực

Phòng đản sâm 3 chỉ. Bạch trực (sao) 3 chỉ. Lão thục địa 4 chỉ. Đương qui lớn 3 chỉ. Ngũ vị tử 1 chỉ. Hoàng kỳ chá mộc 4 chỉ. Sanh cương 5 lát. Phục linh 2 chỉ. Cam thảo 2 chỉ. Bạch thược (sao) 2 chỉ. Viễn chí 2 chỉ. Trần bì (sao) 2 chỉ. Nhục quế 1 chỉ.

Sắc hai nước uống ấm.

30.- BỔ TRUNG CHƠN, TRỊ ĐAU LÂU,

ăn ngủ ít, tay chơn bải hoải, mồ hôi ra nhiều, cổ chẳng thông, có đàm nhiều

Hoàng kỳ chá mộc 4 chỉ. Phòng đản sâm 3 chỉ. Đại đương qui 3 chỉ. Thăng ma 2 chỉ. Đại táo 3 trái. Cam thảo 2 chỉ. Bạch trực (sao) 3 chỉ. Bắc sài hồ 2 chỉ. Trần bì (sao) 2 chỉ. Sanh cương 5 lát.

Sắc hai nước uống ấm.

31.- CHẬN CỬ RÉT (lạnh nhiều hơn nóng)

Bắc sài hồ 3 chỉ. Phòng đảng sâm 3 chỉ. Cam thảo 2 chỉ. Bạch trực (sao) 3 chỉ. Lá thường sơn tẩm rượu (sao) 5 lá. Chế bản hạ 3 chỉ. Điều cầm 2 chỉ. Phục linh 2 chỉ. Thảo quả 3 chỉ.

Sắc hai nước, uống trước khi làm cử một giờ.

 

32.- CHẬN CỬ RÉT (nóng nhiều hơn lạnh)

Lão thục địa 4 chỉ. Xuyên khung 2 chỉ. Bắc sài hồ 3 chỉ. Chế bản hạ 3 chỉ. Cam thảo 2 chỉ. Thảo quả 3 chỉ. Bạch thược 3 chỉ. Đại táo 3 trái. Lá thường sơn tẩm rượu (sao) 5 lá. Đương qui 3 chỉ. Điều cầm 2 chỉ. Phòng đản sâm 3 chỉ.

 Sắc hai nước, uống trước khi làm cử một giờ.

 33.- CON NÍT ÓI SỬA

Thiên sanh ư trực 1 chỉ. Phòng đản sâm 1 chỉ. Phục linh 5 phân. Xuân sa nhơn 8 phân. Cam thảo chá 5 phân. Hoài sơn 1 chỉ. Biên đậu 1 chỉ. Hoát hương 3 lá.

Hốt 1 thang để vô chưng cách thủy, 1 chén còn lại 4 phân cho uống, chẳng cần mấy thang, con uống nước nhứt, mẹ uống nước nhì, cứ uống cho nhiều thì mau hết. Đừng để lâu vì bịnh nầy hay hại con nít.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn