Tường trình sinh hoạt Lễ Vu-Lan và kết quả bầu cử tân Ban Trị Sự PGHH Toronto, Canada ngày 14-8-2022

18 Tháng Tám 20221:22 SA(Xem: 1779)
Tường trình sinh hoạt Lễ Vu-Lan và kết quả bầu cử tân Ban Trị Sự PGHH Toronto, Canada ngày 14-8-2022

Tường trình sinh hoạt Lễ Vu-Lan
và kết quả bầu cử tân Ban Trị Sự PGHH Toronto,
Canada ngày 14-8-2022

 

Kính thưa Quý Quan Khách và Quý Đồng Đạo,

Sinh-hoạt Lễ Vu-Lan và bầu cử tân Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận đã được tổ-chức vào ngày 14/8/2022 tại Armour Heights Community Centre, từ 11:00 AM – 4:00 PM.  Diễn tiến buổi sinh-hoạt bao gồm các tiết mục sau đây:

1/.  Chào Quốc Kỳ Canada, Việt-Nam Cộng-Hòa, Đạo Kỳ và 1 phút mặc niệm,

2/.  Đồng đạo Nguyễn Thành Tín, Điều Hợp Viên đã thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự ngày Lễ.

Về phía Quan Khách tham dự, có sự hiện diện của:

*    Ô.B. Trần Thanh Liêm, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt-Nam North York và Vùng Phụ Cận.
*    B. Chủ Tịch Hoàng Bình Minh cùng với Phu quân Hoàng Mộng Giới.
*    Ô. Thái Văn Sang, Cựu Thiếu Tá Thiết Giáp Quân Lực Việt-NamCộng-Hòa.

Về tín hữu tham dự, có sự hiện diện trên 50 Đồng Đạo.

3/.  Tiếp theo chương-trình là nghi-thức hành lễ theo truyền-thống của Đạo PGHH, do nhiều Đ/đ cùng làm lễ dâng hương trước Cửu-Huyền Thất-Tổ và Ngôi Tam-Bảo.

4/.  Kế đến, Đ/đ Võ Tuyết Đông đọc bài: “Lời Khuyên Bổn-Đạo” hay còn gọi là “Tám Điều Răn Cấm” (từ trang 186 – 187) của Đức Huỳnh Giáo-Chủ nhằm để khuyên-nhủ tất cả tín-đồ giữ-gìn các giới-luật của Đạo, và sau đó phụng ngâm một đoạn trong Quyển Ba – Sám Giảng (trang 74 – 75, từ câu 319 – 350).

5/.  Kế tiếp chưong-trình, Đ/đ Nguyễn Trung Hiếu trình-bày pháp luận đề tài: “Ý-Nghĩa Lễ Vu-Lan và Chữ HIẾU trong Giáo-Lý P.G.H.H.”

6/.  Kế đến là phần phụng ngâm Sấm Giảng Thi Văn Giáo-Lý PGHH của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, một đoạn trong Quyển Nhì – Kệ Dân (trang 55 – 57, câu 351 – 420), do Đ/Đ Huỳnh-Văn-Phúc trình-bày.

7/.  Tiếp theo chương-trình, Đ/đ Cao Mai Hoàng trình-bày pháp luận đề tài: “Mười Điều Ơn”.

8/.  Kế đến là phần phụng ngâm Sấm Giảng Thi Văn Giáo-Lý PGHH của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, một đoạn trong Quyển Năm – Khuyến Thiện (trang 144 – 145, câu 737– 768), do Đ/Đ Giang-Ngọc-Hương phụ-trách.

9/.  Kế tiếp chương-trình, Đ/đ Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ Cận, tường-trình tổng kết sinh-hoạt của Ban Trị-Sự PGHH trong nhiệm kỳ vừa qua, tuyên-bố mãn nhiệm và trao quyền điều-hành cho Ban Tổ-Chức bầu-cử.

10/.  Toàn thể Đ/đ hiện diện đã thống nhứt chọn Ban Tổ-Chức bầu-cử gồm các thành viên như sau:

*    Chủ toạ:  Đ/đ Nguyễn Thành Tín.
*    Kiểm Soát:  Đ/đ Cao Mai Hoàng.
*    Thư Ký:  Đ/đ Đặng Thị Hạnh.

10/.  Sau khi đọc Điều Lệ để tín-đồ tự ra ứng cử, hoặc được đề cử, quá trình bầu cử đã diễn tiến tiếp theo sau đó, và Ban Tổ-Chức bầu cử đã công bố kết-quả bầu cử như sau:

*    Hội Trưởng:  Đđ. Nguyễn Trung Hiếu (lưu nhiệm)
*    Phó Hội Trưởng:  Đ/đ Cao Mai Hoàng
*    Chánh Thư-Ký:  Đđ. Võ Tuyết Đông (lưu nhiệm)
*    Phó Thư-Ký:  Đđ. Đặng Thị Hạnh (lưu nhiệm)
*    Thủ-Bổn:  Đđ. Đặng Thị Hạnh (lưu nhiệm)
*    Phó Thủ-Bổn: Đđ. Nguyễn Thị Tuyết-Trinh (lưu nhiệm)
*    Cố Vấn:  Đđ. Trần Thị Lang (lưu nhiệm)
*    Trưởng Ban Phổ-Thông Giáo-Lý:  Đđ. Nguyễn Trung Hiếu (kiêm nhiệm)
*    Trưởng Ban Kiểm-Soát:  Đđ. Tạ Văn Mây (lưu nhiệm)
*    Trưởng Ban Tổ-Chức:  Đđ. Võ Văn Chờ (lưu nhiệm)
*    Phó Ban Tổ-Chức:  Đđ. Vũ Đình Thắng
*    Trưởng Ban Truyền-Thông:  Đđ. Nguyễn Thành Tín (lưu nhiệm)
*    Phó Ban Truyền-Thông:  Đđ. Võ Tuyết Đông (lưu nhiệm)
*    Trưởng Ban Từ-Thiện Xã-Hội:  Đđ. Giang Ngọc Hương (lưu nhiệm)
*    Trưởng Ban Thanh Thiếu Niên:  Đđ. Vũ Hải Cường
*    Phó Ban Thanh Thiếu Niên:  Đđ. Vũ Đình Cường
*    Trưởng Ban Hộ-Niệm: Đđ. Huỳnh Văn Phúc (lưu nhiệm)
*    Trưởng Ban Ẩm Thực:  Đđ. Võ Tuyết Đông (lưu nhiệm)
*    Các Trưởng Ban còn lại sẽ được bổ-túc sau khi cần, tùy theo nhu-cầu và điều-kiện nhân sự.

11/.  Tiếp theo, tân Ban Trị-Sự nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã kỉnh lễ, tuyên-thệ trước chân-dung Đức Thầy, và sau đó, chụp hình lưu niệm.

12/.  Sau cùng là bữa tiệc chay do quý Đồng đạo trong Ban Ẩm Thực và nhiều Đồng đạo hảo tâm đã mang thực phẩm chay đến khoản đãi.

Buổi lễ kết thúc lúc 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày.

Sau đây là hình ảnh của ngày Lễ Vu-Lan tại Toronto, Canada ngày 14-8-2022:

TOR 1
Nghi thức chào Quốc kỳ Canada, VNCH và Phút Mặc niệm -
Đồng đạo Nguyễn Thành Tín thông qua Chương trình.

TOR 2
Đ/đ Võ Tuyết Đông đọc bài "Lời khuyên bổn đạo".
Hành lễ theo Nghi thức tôn giáo PGHH.
Đ/đ Nguyễn Trung Hiếu thuyết trình đề tài "Ý nghĩa lễ VU LAN và Chữ Hiếu trong Giáo lý PGHH".

TOR 3Đ/đ Huỳnh Văn Phúc phụng ngâm 1 đoạn trong Quyển Nhì. Đ/đ Cao Mai Hoàng trình bày pháp luận đề tài "Mười điều ơn". và Đ/đ Giang Ngọc Hương phụng ngâm một đoạn trong Quyển 5.

TOR 4
Tân Ban Trị Sự PGHH Toronto và các Vùng phụ cận
(Nhiệm kỳ 2022-2024)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn