DI TÍCH và SỬ LIỆU
image002
Chân dung nguyên thủy của Đức Thầy không chỉnh sửa do một người Pháp lưu trữ trong kho Tài liệu hình ảnh về PGHH.

image004
Văn Bằng Tiểu Học của Đức Thầy

image006
image008
Bàn tay trái, Đức Thầy in trên giấy cho bà Ký Giỏi ở Bạc Liêu, năm 1942. (Bà Hương Bộ Thạnh chụp lại)

image010
Cây viết của Đức Thầy thường hay dùng.

image012

image014

image016

image017

image019

image021
Thẻ Tín Đồ PGHH cấp phát ngày 01-01-1975
image023

image025

image027

image029

image031

image033

image035

image037

image039

image041

image043

image045

image047

image049

image051

image052

image053

image055

image057

image058

image060
Văn Bằng của Bác sĩ TRẦN VĂN TÂM

image062
Thủ bút của Đức Ông Huỳnh Công Bộ

image064

image066

image068
Bệnh viện Chợ Quán, Sài Gòn - nơi Đức Thầy bỉ quản thúc 308 ngày, tù ngày 8-8-1940 (4-7 Canh Thìn).

image052
image070

image072

image073

image075
Đức Thầy ký Tờ Ủy Quyền nầy cho Ông Mai Văn Dậu, thay mặt Ngài làm Đại biểu trong Ủy Ban điều tra và hòa giải các đoàn thể ở Hậu Giang (ngày 9/12/1946).
image076

image078
Nhà cô Ký Giỏi ở Bạc Liêu (chụp tháng 8 năm 2011) nơi Đức Thầy lưu ngụ từ ngày 13-6-1941 (19-5-Tân Tỵ) đến ngày 10-10-1942 (1-9-Nhâm Ngũ). Tổng cộng 485 ngày.
image080
Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy Ban Lãnh đạo Quốc gia - nhân danh Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa - trao Sắc Luật số 002/65 ngày 12-7-1965 cho Ông Lương Trọng Tường, Hội Trưởng BTS Trung Ương GH/PGHH nhiệm kỳ I (1964-1966), công nhận Tư cách Pháp nhân của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo.