Quyết Định số 001 của BTS Trung Ương Hải Ngoại / Giáo Hội PGHH - Nhiệm kỳ VII (2022-2025).

13 Tháng Bảy 20222:14 CH(Xem: 1955)
Quyết Định số 001 của BTS Trung Ương Hải Ngoại / Giáo Hội PGHH - Nhiệm kỳ VII (2022-2025).

                                                       Đầu thư OK                                   Số: 001/BTS.TƯHN-VII/QĐ

QUYẾT ĐỊNH

 ---oOo---

- Chiếu Điều Lệ và Nội Quy của Giáo Hội PGHH ban hành ngày 27-12-2003.
- Chiếu Điều lệ Ứng cử, Đề cử & Bầu cử BTS/TƯHN ban hành ngày 15-12-2010.
- Chiếu Biên Bản của Đại Hội Đạo năm 2022 về kết quả bầu cử chức vụ Tân Hội Trưởng, tổ chức tại Hội Quán BTS. PGHH miền Nam California ngày 18-6-2022.
- Chiếu nhu cầu Giáo sự, với sự đồng ý của Quý Đồng đạo được mời tham gia vào tân BTS/TƯHN/GH/PGHH.
 
1.- Nay chính thức bổ nhiệm Quý Đồng đạo có tên dưới đây vào thành phần tân Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại /Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, nhiệm kỳ VII (2022-2025) với các chức vụ như sau:
 • Cố vấn: Đ/đ Nguyễn Văn Tạo, cựu Hội Trưởng BTS/TƯHN nhiệm kỳ V và VI.
 • Cố vấn: Đ/đ Bác sĩ Mã Xái (Florida).
 • Cố vấn: Đ/đ Trần Văn Vui (Nam California).
 • Ban Cố vấn đặc trách khu vực Úc Châu:
- Đ/đ Châu Hoàng Vũ, Hội Trưởng Giáo Hội PGHH Liên Bang Úc Châu.
- Đ/đ Tăng Văn Ngô, Cố vấn Giáo Hội PGHH Liên Bang Úc Châu.
- Đ/đ Huỳnh Trung Điểm, Phó HT Ngoại vụ, GH. PGHH Liên Bang Úc Châu.
- Đ/đ Huỳnh Phú Bé, Phó HT Ngoại vụ, Giáo Hội PGHH Victoria, Úc Châu.
 • Phó Hội trưởng Nội vụ: Đ/đ Huỳnh Văn Liêm, cựu Phó HT Ngoại vụ BTS/ TƯHN nhiệm kỳ V và VI, đương kim Hội trưởng BTS.PGHH Sacramento.
 • Phó Hội trưởng Ngoại vụ: Đ/đ Lưu Phước Thiện, cựu Chánh Thư ký BTS/TƯHN nhiệm kỳ VI, đương kim Hội trưởng BTS.PGHH Bắc California.
 • Văn Phòng Trưởng Văn phòng liên lạc giữa BTS/TƯHN và Quốc hội Hoa Kỳ: Đ/đ Hà Nhân Sinh, đương kim Hội trưởng BTS.PGHH Washington, D.C.
 • Chánh Thư ký: Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp, cựu Chánh Thư ký BTS. TƯHN/GH. PGHH nhiệm kỳ IV và V.
 • Phó Thư ký: Đ/đ Phan Nhất Lĩnh, đương kim Phó Hội trưởng kiêm Chánh Thư ký /BTS.PGHH Washington, D.C.
 • Thủ Bổn: Đ/đ Phạm Phối Vì, cựu Thủ bổn BTS/TƯHN nhiệm kỳ VI.
 • Trưởng ban Phổ thông Giáo lý: Đ/đ Phan Thanh Nhàn (San Diego, CA.).
 • Phó Trưởng ban PTGL, đặc trách Truyền thanh và Truyền hình: Đ/đ Lê Yến Ngọc Dung (tức Mai Chân - Nam Cali).
 • Phó Trưởng ban Phổ Thông Giáo Lý, đặc trách Nghiên cứu và Biên tập Giáo lý PGHH gồm các Đồng đạo sau đây: Trương Văn Thạo (Florida), Lâm Văn A (Texas), Bùi Văn Dõng (Georgia), Mai Chân, Nguyễn Kim Liên, Trang Văn Mến (Nam Cali), Trần Huy Hải (Sacramento), Hà Bảo Linh (Washington, D.C).
 • Trưởng ban Kiểm soát: Đ/đ Nguyễn Trung Hừng, cựu Phó Hội trưởng BTS. PGHH Bắc California.
 • Trưởng ban Tổ chức: Đ/đ Nguyễn Hoàng Vũ, cựu Hội trưởng BTS.PGHH Georgia (GA).
 • Trưởng ban Từ thiện & Xã hội: Đ/đ Phan Văn Bề, cựu TB/TTXH – BTS/TƯHN nhiệm kỳ VI.
 • Trưởng ban Thanh thiếu niên: Đ/đ Trần Huy Hải, đương kim Trưởng ban PTGL/ BTS.PGHH Sacramento.

2.-
Quý Đồng đạo có tên trong Quyết Định nầy, chiếu nhiệm vụ thi hành.
3.- Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.                                                                     Screenshot_2A
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn